Skip to content

Referat årsmøte 2019

 1. Valg av ordstyrer/referent: Jonn Harry Eriksen
 2. Årsberetning opplest uten kommentar
 3. Regnskap og budsjett opplest og forklart av Kjell, godkjent
 4. Valg
  Formann: Torgrim Redalen
  N. formann: Helge Kristiansen
  Kasserer: Kjell Drolshammer
  Sekretær: Sven Hjortland
  Styremedl.: Roar Gulbrandsen
  Styremedl.: Øyvind Røsdærn
  Vara med.: Tove Andresen
  Vara med.: Borgine Nilsen
  Web ansv.: Maya Lillemoen
  Revisorer: Arnt Hole og Solveig Svang Olsen
  Valgkommite: Arne Treffen, Ranveig Bøhn og Holt Jonn Harry Eriksen
 5. Eventuelt. Oppgradering av nettside/hjemmeside bør gjøres.

Formannen takket for tilliten.