Skip to content

Referat årsmøte 2019

Referat fra årsmøte 13. februar 2019

 1. Valga av ordstyrer/referent: Jonn Harry Eriksen
 2. Årsberetning opplest uten kommentar
 3. Regnskap og budsjett opplest og forklart av Kjell, godkjent
 4. Valg.
  Formann: Torgrim Redalen
  N. formann Helge Kristiansen
  Kasserer Kjell Drolshammer
  Sekretær Sven Hjortland
  Styremedl. Roar Gulbrandsen
  Styremedl. Øyvind Røsdærn
  Vara.med. Tove Andresen
  Vara.med. Borgine Nilsen

5. Web.ansv.: Maya Lillemoen
6. Revisorer:  Arnt Hole Solveig Svang Olsen

7. Valgkommite: Arne Treffen Ranveig Bøhn Holt Jonn Harry Eriksen   Eventuelt.
8. Oppgradering av nettside/hjemmeside bør gjøres.

Formannen takket for tilliten.