Skip to content

Utnevnelse til æresmedlemmer

 Utnevnes blir den som gjennom flere år har utført et godt arbeide for laget og innehatt verv. Våre medlemmer takker for vel utført arbeide.

Astrid Gudal Gulbrandsen

Astrid Gudal Gulbrandsen

Var med fra starten da Vestfold og Buskerud Slektshistorielag ble stiftet i 1987, aktiv både med egne studier, og hjalp andre. I Buskerud Slektshistorielag innehadde hun flere verv, som kasserer, styremedlem og revisor. Hun beskrives som alltid åpen for en slektsprat og mange styremøter ble holdt hjemme hos henne. Hun var også aktiv i Eiker Historielag, i deres gotisk skrift-gruppe. Hun transkriberte alle kirkebøkene fra Eiker på 1700-tallet. Ble utnevnt til æresmedlem i 1999 ved 10-års jubileet til laget. Astrid døde i 2012 år, 94 år gammel.
Ragnar Halden

Ragnar Halden

Var med fra starten av Vestfold Buskerud Slektshistorielag i 1987. Han satt i interimsstyret som innledet starten av Buskerud Slektshistorielag i 1989. Han ble utnevnt som æresmedlem i 1999 ved 10-års jubileet til laget. Ragnar døde i 17. mai 2002.
Arne Tollefsen

Arne Tollefsen

«Arne Tollefsen var med og startet Vestfold og Buskerud Slektshistorielag, og det er vel neppe det styrevervet han ikke har hatt i både hovedforeningen og etterhvert i den lokale utgaven når foreningen ble delt. Han har gjort en gigantisk jobb her. Det har han også gjort gjennom Kilderegistreringa i Sande og privat var han borte i alle de slekter man kunne tenke. Jeg har personlig nytt godt av veldig mye han har vært inne på. I tillegg var vi meget fjerne slektninger, men dog familie, oppe i Hallingdal. Han ble æresmedlem i Buskerud Slektshistorielag og nøt stor anseelse i begge fylker. Når vi hadde møter rundt omkring i Buskerud og Vestfold, kjørte ofte Arne, sammen med Herman og Astrid. De var et begrep på alle møter. Fred over Arnes minne. Torbjørn» (Steen-Karlsen, jan. 2007). Arne døde i 21.desember 2006.
Arnt Hole

Arnt Hole

Var med fra starten av Vestfold Buskerud Slektshistorielag. Han gjorde en svært godt arbeide for laget siden oppstart den 24. juli 1987. Arnt fikk etterhvert ansvaret for Buskerud Slektshistorielags bibliotek. Mange har i årenes løp kunnet glede seg over hans velvillighet til å bidra med god hjelp og verdifull informasjon. Arnt var mangeårig revisor og medlem i valgkomiteen for BSHL. Ble utnevnt som æresmedlem i 2008. Arnt døde høsten 2022.
Jonn Harry Eriksen

Jonn Harry Eriksen

Medlem siden 1987/88, i 35 år, vært med i styret litt fra og til i 20 år, har sittet som leder i 4 år. Stor bidragsyter til Gjallarhorn med artikler gjennom mange år. Bidratt ved kurs og temamøter som innleder hos oss mange ganger. Utnevnt som æresmedlem i 2023.
Jan Fredrik Lysaker Engedahl

Jan Fredrik Lysaker Engedahl

Var med på stiftelsesmøte i Vestfold og Buskerud Slektshistorielag. Var med i hovedstyret i Slektshistorielag Vestfold- Buskerud, og når laget ble delt. Var i styret i perioder på 14 år. Var i redaksjonen i Gjallarhorn og bidragsyter til Gjallarhorn mange ganger. Var med og transskriberte kilder via GDS Buskerud (Et prosjekt sammen med Arbeid For Trygd og Buskerud Slektshistorielag). Utnevnt som æresmedlem i 2023.