Skip to content

Medlemskap Buskerud Slektshistorielag

Medlemskap koster Kr. 300,- pr. år for enkeltmedlem.
Enkeltmedlem i utlandet koster 350,- pr år.
Ektefelle/samboer (for begge) koster kr. 450.- pr år.

Med et medlemskap får du tilsendt vårt tidskrift Gjallarhorn 2 ganger i året.
Vi hjelper deg videre med slektssøk for din familie i innland og utland.
På våre arbeidsmøter kan du bruke våre datamaskiner til rådighet.