Skip to content

Drammen

Drammen som by oppstod i 1811, da tvillingbyene Bragernes og Strømsø/Tangen på hver sin side av Drammenselva ble slått sammen til èn. Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 1723. Fem gårder under Jarlsberg Verk, Bragernes, ble overført til Sande ved reskr. 26.04.1754, jfr. kontrakt 1737. Åssiden i Lier ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende. Ved kgl. res. 06.03. 1843 ble Tangen skilt ut fra Skoger og slått sammen med Strømsø som nå ble eget sokneprestembete. Samtidig ble Strømsgodset skilt ut fra Strømsø og lagt til Skoger. Skoger og Konnerud er utskilt fra Sande prestegjeld i nåværende Vestfold fylke i 1752 i samsvar med reskript 02.03.1742. Strømsgodset ble skilt ut fra Skoger som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938. (Kilde: Riksarkivet). Skoger var egen kommune fram til 1.1. 1964, men er på disse hjemmesidene tatt med under Drammen.