Skip to content
Hjem (ny)

Velkommen til Buskerud Slektshistorielag

Buskerud Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgransking. Laget skal være et bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og formidle hjelp til personer med interesse for lagets arbeidsområde.

Vårt møtested er Strømsfjerdingen Kulturhus, Nedre Eikervei 13. Det er noen parkeringsplass i bakgården, alternativ er det plasser på den andre siden av veien for nr. 13. 

I oversikten over kilder er link til Gravminner o.l. nettsteder flyttet, trykk på Kilder for videre valg. Likeledes for link til bygdebøker.

Buskerud Slektshistorielag arbeider med dataregistrering av kilder. Vi utgir et eget tidsskrift som heter Gjallarhorn i samarbeide med Vestfold Slektshistorielag. Laget avholder temamøter 2. onsdag i mnd, og arbeidsmøter 4. onsdag i mnd.

Kommende arrangementer