Skip to content
Hjem (ny)

Velkommen til Buskerud Slektshistorielag

Buskerud Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgransking. Laget skal være et bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og formidle hjelp til personer med interesse for lagets arbeidsområde.

Vårt møtested fra aug. 2021 er Strømsfjerdingen Kulturhus, Nedre Eikervei 13. Det er noen parkeringsplass i bakgården, alternativ er det plasser på den andre siden av veien for nr. 13. Gravminner er flyttet, trykk på Kilder for videre valg

Buskerud Slektshistorielag arbeider med dataregistrering av kilder og vi utgir et eget tidsskrift som heter Gjallarhorn. Laget avholder arbeidsmøter hver andre onsdag i måneden.

Kommende arrangementer