Skip to content

Historikk

Den 24.4. 1987 ble Slektshistorielaget Vestfold Buskerud stiftet. Den 1.11. 1989 så avdeling Buskerud dagens lys og 1.2. 1997 ble laget delt i Buskerud Slektshistorielag og Vestfold Slektshistorelag.

Møter

Vi har faste møter, se vår møtekalender. Vi har lokallag som dekker Sigdal, Eggedal, Krødsherad og Modum, se disse.

Vårt bibliotek

På Strømsfjerdingen Kulturhus har vi et rikholdig bibliotek som inneholder en samling av bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur. Vi har folketellingen for 1900 for Buskerud på papir. Alt dette kan våre medlemmer bruke på våre møter eller låne med seg hjem.

Vårt tidsskrift

I samarbeid med Vestfold Slektshistorielag utgir vi vårt eget tidsskrift – Gjallarhorn. Her kan du finne både «lette og tunge» artikler om slektsgransking. Etterlysninger og andre nyttige ting som kan ha interesse for slektsgranskere finnes også.


Vi holder til i Strømsfjerdingen Kulturhus, Nedre Eikervei 13, Drammen

Styret 2024

Leder: Torgrim Redalen
Nestleder: Helge Kristiansen
Kasserer: Roar Gulbrandsen
Sekretær: Tove Andresen
Styremedlem: Ivan Kristensen
Styremedlem: Solveig Moen
Varamedlem: David Widerberg Howden
Varamedlem: Odd Arne Helleberg
Web-ansvarlig: Torgrim Redalen
Øvrige verv:  
Revisor Kjell Drolshammer
Revisor Borgine Nilsen
Valgkomitè Arne Treffen
Valgkomitè
Valgkomitè
Styret velger
Styret velger
DNA-komitè

David Widerberg Howden
Odd Kenneth Stuvstad
 

https://www.embed-map.com

Adresse:

Buskerud Slektshistorielag
c/o Roar Gulbrandsen
Ekornrudløkka 3
3050 Mjøndalen

Møtelokale:

Strømsfjerdingen Kulturhus
Nedre Eikervei 13
3045 Drammen

Telefon leder: (+47) 413 37 345
Lagets konto: 2310 61 19511
Lagets orgnr.:
998 865 786