Skip to content

Familier i Lier

Bokstavene gjelder fornavn.

Registeret er laget i excel
Høyreklikk og velg vis og skjul 
merknad når du har åpnet excel

Christen er skrevet som Kristen

Maya Lillemoen
2010

A B C D E F G H

I J K L M N O P

R S T U V Ø Å