Medlemskap Buskerud Slektshistorielag

Medlemskap koster Kr. 250,- Pr. år

Med et medlemskap får du tilsendt vårt tidskrift Gjallarhorn 2 ganger i året.
Vi hjelper deg videre med slektssøk for din familie i innland og utland.
På våre arbeidsmøter kan du bruke våre datamaskiner til rådighet.