Diverse kilder

 

Bragernes bys befolkning på 1720-tallet

 

Drammen byarkiv

 

Drammens historie

 

Emmigrasjon fra Drammen til Hawai 1880

 

Folketellinger for Drammen

 

Folketelling for Åssiden landsokn i Drammen

Gravlagte på kirkegårder i Drammen v/Alf Nor Knudsens Gravminner

 

Gravlagte på kirkegårder i Drammen

 

Landhjelpen 1675

 

Manntall 1664 – 1666 for Bragernæs prosti

 

Manntall på dem som bor på Bragernes, Strømsø og deromkring,
som bruker borgerlig næring og ikke har tatt borgerskap, ca 1661-1664 

ved Astri Gudal Gulbrandsen

 

Prestemantallet for Bragernes 1663

 

Referater fra høyesterettssaken mot byfogden Anders Lund på Strømsø 1729

Register over prester i Bragernes prosti

Regnskap for Strømsø bys innkomne Kjøbenhavns brannstyr 1729, 1730 og 1731

Skifteforretning på Dæle i Skoger 1770

Skifteregister, Drammen 1679 – 1819

Skifteregister, Drammen by 1848 – 1852

Skifter Drammen by 1852 – 1863

Strandsittermanntallet Bragernes ca 1661-64

Våre falne 1939 – 1945 (søkeord: Drammen)

Tingbøker:
BRAGERNES 1680 (nr. 1)
BRAGERNES 1681 (nr. 2)
BRAGERNES 1683 (nr. 3)
BRAGERNES 1684 (nr. 4)
BRAGERNES 1685 (nr. 5)
BRAGERNES 1686 (nr. 6)
BRAGERNES 1687 (nr. 7)
BRAGERNES 1695 (nr. 8)
BRAGERNES 1696 (nr. 9)
BRAGERNES 1697 (nr. 10)