Styret 2018:

 

Leder: Jonn H. Eriksen
Nestleder: Helge Kristiansen
Kasserer: Kjell Drolshammer
Sekretær: Sven Hjortland
Styremedlem: Roar Gulbrandsen
Styremedlem:  Øivind Røsdærn
Varamedlem: Borgine Nilsen
Varamedlem: Tove Andresen
Web-ansvarlig: Maya Lillemoen
Øvrige verv
Revisor Arnt Hole
Revisor Solveig Svang Olsen
Valgkomité Ole Kjenner Ruud
Valgkomité Arne Treffen
Valgkomité Ranveig Bøhn Holt

 

Adresse:
Buskerud Slektshistorielag
c/o Kjell Drolshammer
Møllefaret 52A
0750 Oslo

Møtelokale:

Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Telefon leder: (+47) 934 35 458

Lagets konto :
Lagets orgnr.: 998 865 786

Medlemskontingent : kr 250.-/år.