Om oss

Historikk
Den 24.4. 1987 ble Slektshistorielaget Vestfold Buskerud stiftet. Den 1.11. 1989 så avdeling Buskerud dagens lys og 1.2. 1997 ble laget delt i Buskerud Slektshistorielag og Vestfold Slektshistorelag..

Møter
Vi har faste møter, se vår møtekalender.
Vi har lokallag som dekker Sigdal, Eggedal, Krødsherad og Modum, se disse.

Vårt bibliotek
På Temte gård har vi et rikholdig bibliotek som inneholder en samling av bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur. Vi har en komplett samling av kirkebøker for Buskerud på mikrofilm og/eller mikrofiche. Vi har folketellingen for 1900 for Buskerud på papir. Alt dette kan våre medlemmer bruke på våre møter eller låne med seg hjem.

Vårt tidsskrift


I samarbeid med Vestfold Slektshistorielag utgir vi vårt eget tidsskrift – Gjallarhorn. Her kan du finne både “lette og tunge” artikler om slektsgransking. Etterlysninger og andre nyttige ting som kan ha interesse for slektsgranskere finnes også.


Vi holder til i 2.etg på det øvre bygget (rød pil)

Info om Temte Gård og Bygdesamling

Styret 2019:

Leder: Torgrim Redalen
Nestleder: Helge Kristiansen
Kasserer: Kjell Drolshammer
Sekretær: Sven Hjortland
Styremedlem: Roar Gulbrandsen
Styremedlem:  Øivind Røsdærn
Varamedlem: Borgine Nilsen
Varamedlem: Tove Andresen
Web-ansvarlig: Maya Lillemoen
Øvrige verv:  
Revisor Arnt Hole
Revisor Solveig Svang Olsen
Valgkomité Jonn Harry Eriksen
Valgkomité Arne Treffen
Valgkomité Ranveig Bøhn Holt

Adresse:
Buskerud Slektshistorielag
c/o Kjell Drolshammer
Møllefaret 52A
0750 Oslo

Møtelokale:

Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Telefon leder: (+47) 327 34 447

Lagets konto :
Lagets orgnr.: 998 865 786

Medlemskontingent : kr 250.-/år.