Om oss

Om oss

Historikk

Den 24.4. 1987 ble Slektshistorielaget Vestfold Buskerud stiftet. Den 1.11. 1989 så avdeling Buskerud dagens lys og 1.2. 1997 ble laget delt i Buskerud Slektshistorielag og Vestfold Slektshistorelag..

Formål

Buskerud Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgransking. Laget skal danne bindeledd mellom de som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og på best mulig måte rasjonalisere det genealogiske arbeidet.

Medlemsfordeler

Som medlem av Buskerud Slektshistorielag kan du få hjelp til å komme i gang med en meget spennende hobby. Selv for deg som har en del erfaring, så er det alltid mer å hente. Hos oss kan du få mange tips. Du vil kunne treffe likesinnede som du kan dele dine erfaringer med. De fleste av oss har funnet nære eller fjerne slektninger blant medlemmene.

Møter

Vi har faste møter, se vår møtekalender.
Vi har lokallag som dekker Sigdal, Eggedal, Krødsherad og Modum, se disse.

Vårt bibliotek

På Temte gård har vi et rikholdig bibliotek som inneholder en samling av bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur. Vi har en komplett samling av kirkebøker for Buskerud på mikrofilm og/eller mikrofiche. Vi har folketellingen for 1900 for Buskerud på papir. Alt dette kan våre medlemmer bruke på våre møter eller låne med seg hjem.

Vårt tidsskrift

I samarbeid med Vestfold Slektshistorielag utgir vi vårt eget tidsskrift – Gjallarhorn. Her kan du finne både «lette og tunge» artikler om slektsgransking. Etterlysninger og andre nyttige ting som kan ha interesse for slektsgranskere finnes også.