Hurum

Kirkebøkene for Hurum inneholder også inntil 1861 Strømm(en) og Svelvik i nåværende Vestfold fylke.

 

Lokalhistorisk litteratur:

Hurum Herred, en historisk-topografisk beskrivelse, Oscar Alb. Johnsen, utgitt 1903, 150 sider

 

Hurums historie I,Sigfred L. Eier,  bygdehistorie inntil 1807, utgitt 1963, 495 sider

Hurums historie II, Sigfred L. Eier, bygdehistorie 1807 – 1940, utgitt 1969, 571 sider

 

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1685, utgitt 1996

 

Norsk slektshistorisk tidsskrift, Bind XXXVII – hefte 1: Ætten fra Liltvet i Hurum og dens forgreininger i bygdene rundt Oslofjorden, med rettelser og tilføyelser i bind XXXVII – hefte 3. Se også Genealogen 2/2000 s 30 og 1/2001 s 44.

 

Folketellinger

Gravlagte på kirkegårder i Hurum

Register over prester i Bragernes prosti

Våre falne 1939-1945 (søkeord: Hurum)

 

Skifter:

Register til skifteprotokoll 1 for Lier, Røyken og Hurum (16.1.1701 – 14.2.1708)

Register til skifteprotokoll 2 for Lier, Røyken og Hurum (27.7.1708 – 10.5.1717)

Register til skifteprotokoll 3 for Lier, Røyken og Hurum (22.10.1717 – 11.11.1737)

Register til skifteprotokoll 4 for Lier, Røyke og Hurum (1737 – 1760)

Register til skifteprotokoll 5 for Lier, Røyke og Hurum (23.6.1760 – 18.3.1774)

Register til skifteprotokoll 6 for Lier, Røyke og Hurum (25.5.1773 – 6.3.1789)