Drammen

Drammen som by oppstod i 1811, da tvillingbyene Bragernes og Strømsø/Tangen på hver sin side av Drammenselva ble slått sammen til èn.

 

Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 1723.

 

Fem gårder under Jarlsberg Verk, Bragernes, ble overført til Sande ved reskr. 26.04.1754, jfr. kontrakt 1737.

 

Åssiden i Lier ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende. Ved kgl. res. 06.03.

 

1843 ble Tangen skilt ut fra Skoger og slått sammen med Strømsø som nå ble eget sokneprestembete.

Samtidig ble Strømsgodset skilt ut fra Strømsø og lagt til Skoger.

 

Skoger og Konnerud er utskilt fra Sande prestegjeld i nåværende Vestfold fylke i 1752 i samsvar med reskript 02.03.1742. Strømsgodset ble skilt ut fra Skoger som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938. (Kilde: Riksarkivet).

Skoger var egen kommune fram til 1.1. 1964, men er på disse hjemmesidene tatt med under Drammen.

 

Lokalhistorisk litteratur:

Drammen, en norsk østlandsbys utviklingshistorie, Bind I, Tord Pedersen, utgitt 1961, 549 sider

Drammen, en norsk østlandsbys utviklingshistorie, Bind II, 1720 – 1814, Odd W. Thorson, utgitt 1962, 883 sider

Drammen, en norsk østlandsbys utviklingshistorie, Bind III, Odd W. Thorson, utgitt 1972, 997 sider

Drammen, en norsk østlandsbys utviklingshistorie, Bind IV, 1905 – 1938, Odd W. Thorson & Berit Nøkleby, utgitt 1981, 657 sider

Drammen, en norsk østlandsbys utviklingshistorie, Bind V, 1939 – 1970, Berit Nøkleby, utgitt 1996, 480 sider

 

Skogerboken, 666 sider, utgitt 1931 (BSHL har boka (uten bilder) i word-format i sitt bibliotek)

Bragernes døpte, viede og døde

Døpte 1686-1705              Viede 1686-1705            Døde 1686-1705

.                                         Viede 1706-1734             Døde 1706-1734

.                                         Viede 1734-1759             Døde 1734-1759

Døpte 1759-1781              Viede 1759-1781             Døde 1759-1781

Døpte 1782-1814              Viede 1782-1814             Døde 1782-1814

Døpte 1848-1859

Døpte 1860-1868                                                       Døde 1860-1868

Døpte 1869-1875                                                       Døde 1869-1875

Døpte 1875-1877                                                       Døde 1875-1877

Døpte 1878-1885

 

 

 

 

Strømsø døpte, viede og døde

Faddere til døpte 1792-1822

Døpte 1792-1822               Viede 1801-1814            Døde 1792-1822

Døpte 1815-1829

Døpte 1830-1847

Døpte 1848-1858

Døpte 1859-1868 (Strømsø og Tangen)

Døpte 1868-1873 (Strømsø og Tangen)

Døpte 1874-1877 (Strømsø og Tangen)

Døpte 1870-1878 (Nye bydeler)

Døpte 1878-1885

Døpte 1885-1894

 

Tangen døpte

Døpte 1725-1737

Døpte 1814

 

Folketellinger

1801 Bragernes Prestegjeld

1801 Skoger Prestegjeld

1865 Bragernes Prestegjeld

1865 Strømsø Prestegjeld

1875 Drammen Kjøpstad

1885 Drammen Kjøpstad

1891 Drammen Kjøpstad

1900 Drammen Kjøpstad

1910 Drammen Kjøpstad

 

Diverse

Manntall Strømsø/Bragernes 1675 Landhjelp