Bokstavene gjelder fornavn.

Registeret er laget i excel

Høyreklikk og velg vis og skjul
merknad når du har åpnet excel

Christen er skrevet som Kristen

      2010
Maya Lillemoen

Liers historie

Søk - kvinner

Hurtigsøk - kvinner

(oppdatert 18.01.2017)

   A    B   C   D    E    F G    H
I J K L  M  N O  P
 R  S  T U V Ø Å

 

Tilbake