camera-old-antique-voigtlander

Velkommen til Buskerud Slektshistorielag

Buskerud Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgransking. Laget skal være et bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og formidle hjelp til personer med interesse for lagets arbeidsområde.

 

Buskerud Slektshistorielag arbeider med dataregistrering av kilder og vi utgir et eget tidsskrift som heter Gjallarhorn. Laget avholder arbeidsmøter hver andre onsdag i måneden.

Kommende arrangementer

  1. Aktivitet på Temte vil bli drøftet på styremøte 12. august.

    1. august 10:00 - 26. august 10:00